Usutuvirus påträffat i Sverige för första gången

Usutuvirus påträffat i Sverige för första gången

För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av SVA. Fyndet gjordes inom det fågelprojekt som startade i sommar med syftet att leta efter just usutuvirus, samt även west nilevirus. Det skriver SVA i ett pressmeddelande.

– Dessa virus är närbesläktade, båda tillhör gruppen flavivirus, och de sprids av myggor. Framförallt smittas fåglar, men även andra djur och människor kan smittas, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Usutuvirus drabbar främst vilda fåglar och i synnerhet trastfåglar och ugglor.

– Koltrastar anses särskilt känsliga för usutuvirus och i flera länder i Europa har massdöd av koltrast förekommit i samband med att smittan etablerat sig i ett nytt område.

Andra fågelarter kan smittas och bära på virus med mer eller mindre allvarliga symptom på sjukdom som följd. Viruset kan även smitta tamfågel och däggdjur, men de anses inte kunna sprida smittan vidare och de blir inte sjuka. Usutuvirus kan undantagsvis smitta människor, men antalet fall som har upptäckts och beskrivits i världen är väldigt få, och de har vanligen haft mycket lindriga symptom. Risken för att bli smittad och sjuk är alltså mycket låg.

Usutuvirus finns sedan flera år i stora delar av södra och mellersta Europa och har sedan tidigare påvisats hos döda fåglar så långt norrut som i Tyskland. Koltrasten som nu hittats död på Öland utgör därmed det nordligaste kända fallet.

– Det är för tidigt att uttala sig om huruvida viruset etablerat sig i lokala fågelpopulationer i Sverige, eller om det bara rör sig om enstaka fåglar som smittats genom att flyttfåglar burit med sig smittan från andra länder, säger Aleksija Neimane.

Det projekt som lett till virusfyndet baseras på så kallad medborgarforskning, där allmänheten bidrar med rapporter och när det är möjligt även skickar in prover eller fåglar. Projektet fortsätter under hösten och SVA ber därför allmänheten om fortsatt hjälp med inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar genom online-formuläret https://rapporteravilt.sva.se.

Källa: SVA Foto Björn Källström