Brister i uppföljningen av livsmedelskontrollen

Brister i uppföljningen av livsmedelskontrollen

Även om livsmedelskontrollen fungerar bra i Sverige, behöver uppföljningen blir bättre. Det visar sig svårt att följa upp hur de företag som får nedslag åtgärdar de brister som kontrollen hittar. Det skriver Livsmedelsverket i sin rapport, som lämnats till EU-kommissionen.

Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Där konstateras att kontrollen fortsätter utvecklas i positiv riktning. Olika informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

Mängden kontroll – hur många företag som kontrolleras – är ungefär detsamma som tidigare år och kontrollerna har upptäckt ungefär samma typer av brister. De företag som har den mest riskfyllda produktionen har, som de ska, fått mest kontroll. När kontrollen upptäcker en brist hos ett företag rapporteras det som en avvikelse. Hur många avvikelser olika livsmedelskontrollmyndigheter rapporterar varierar mycket – från inga alls till att avvikelser rapporteras vid nio av tio kontrollbesök.

Brister som upptäcks i kontrollen behöver åtgärdas av företagen. Att företagen åtgärdar de brister som kontrollen hittar är avgörande för att maten i butiker och på restaurang ska vara säker att äta. Rapporten visar att det är svårt att följa upp företagens åtgärder på nationell nivå och att den uppföljningen behöver bli bättre.

– Bra uppföljning är nödvändig för att övervaka att brister åtgärdas och för att se vilken produktion som innebär mest risk och därför behöver mest kontroll säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef, Livsmedelsverket.

Källa: Livsmedelsverket