Livsmedelverket skärper kraven på planerad slakt

Livsmedelverket skärper kraven på planerad slakt

För att Livsmedelsverkets veterinärer ska kunna undersöka djuren före och efter slakt, ska företagen skicka in sin slaktplanering i förväg. I praktiken är det främst de små slakterierna och vilthanteringsanläggningarna som berörs, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

De nya reglerna innebär att alla slakterier ska lämna in en plan för när de ska slakta nästkommande år. Eftersom slakterierna inte får slakta utan att Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerat djuret är det ett ömsesidigt intresse att få till en bättre planering.

– Det här är bra både för företagen och Livsmedelsverket. Förändringen ger oss som kontrollmyndighet bättre möjlighet att planera kontrollen på slakterierna, så att vi kan ge företagen en likvärdig service och kontroll oavsett var i landet de finns. För slakteriföretagen innebär det en ökad säkerhet att det verkligen finns kontrollpersonal på plats när de vill slakta, säger Eirìkur Einarsson, chef för område Kontroll på Livsmedelsverket.

Förändringen har föregåtts av flera års samarbete och dialog mellan Livsmedelsverket, slakterier och vilthanteringsanläggningar om hur man ska kunna förbättra planeringen av besiktning före och efter slakt.

– En bättre planering gör att vi kan effektivisera kontrollverksamheten, vilket i sin tur leder till bättre villkor för hela branschen på sikt, säger Eirikur Einarsson.

De allra flesta företag ska senast 1 oktober 2019 skicka in underlag för den slakt som planeras under 2020. Vilthanteringsanläggningar ska skicka in sina underlag senast tre månader före det första besiktningstillfället 2020. Många av de större företagen skickar redan nu in sin planering i förväg.

De nya reglerna började gälla den 9 september.