Svenska Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

Svenska Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

Svenska Djurskyddsföreningen donerar 224 000 kr till SLU för att förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, skriver de i ett pressmeddelande.

SLU har erhållit pengarna för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, och säkerställa att uppdraget följs ur ett lagligt och etiskt perspektiv utan att kompromissa med djurvälfärden i onödan.

Resultaten kommer att ha praktisk betydelse för nämnderna och övriga nyckelaktörer såsom djurskyddsorganen, djursjukhusens veterinärer, Jordbruksverket och Sveriges 3Rcenter (3R: replace (ersätta djur), reduce (minska antalet djur), refine (förfina metoder)). Genom att minska risken för att djur utsätts för onödigt lidande och även säkerställa att uppdraget efterlevs, kan allmänhetens förtroende och tillit öka.

Pilotprojektet kommer att pågå under sex månader och fungera som bas för fortsatt forskning inom samma område. Arbetet kommer att redovisas både muntligt för nyckelaktörerna och i skrift.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, ordförande på Svenska Djurskyddsföreningen, i pressmeddelandet.

Källa: Svenska Djurskyddsföreningen Foto: Mostphotos