Djurhälsolagsutredningen får förlängt till augusti 2020

Djurhälsolagsutredningen får förlängt till augusti 2020

Djurhälsolagsutredningen får ytterligare åtta månader för att se över lagstiftningen på djurhälsoområdet, skriver regeringen. Uppdraget ska nu redovisas senast den 31 augusti 2020.

Bakgrunden till förlängningen är bland annat att lagstiftningen som ska ses över är omfattande och komplicerad, vilket gör att mer tid behövs, heter det i regeringens pressmeddelande.

Djurhälsolagsutredningen tillsattes i december 2018 och ska se över den svenska djurhälsolagstiftningen och anpassa den till EU:s nya djurhälsoförordning och andra nya EU-bestämmelser.

Den nya svenska djurhälsolagstiftningen ska enligt utredningens direktiv säkerställa ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

–I Sverige har vi överlag friska djur, tack vare det framgångsrika smittskyddsarbete som har bedrivits av våra djurbönder, veterinärer och myndigheter. Djurhälsolagsutredningen är en betydelsefull del i arbetet med att bevara Sveriges goda djurhälsoläge och det är angeläget att utredningen får tillräckligt med tid till sitt viktiga uppdrag, säger Jennie Nilsson.