Kraftsamling kring nya antibiotikakriterier

Kraftsamling kring nya antibiotikakriterier

De krav som idag ställs på leverantörer av kött när det gäller antibiotika behöver uppdateras. I mitten av november samlade därför Axfoundation en tung referensgrupp för att se över antibiotikakriterierna inom livsmedelsbranschen. Uppslutningen var stor från såväl näringsliv som akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer.

–Det är fantastiskt att se en sådan uppslutning kring gemensamma antibiotikakriterier inom livsmedelsbranschen. En minskad antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur handlar ju både om förbättrad djurvälfärd och om att minska risken för antibiotikaresistens vilket utgör ett stort hot mot folkhälsan, säger Maria Smith, generalsekreterare Axfoundation, i ett pressmeddelande.

Under referensgruppsmötet diskuterades hur kraven ska uppdateras i en bransch i förändring och som adresserar de krav på hållbarhet som allt fler konsumenter ställer kring livsmedel. Bland annat lyftes sjömat fram som ett produktområde som tidigare saknats i kriterierna men som nu bör inkluderas. Dessutom diskuterades hur frågebatteriet som är kopplat till kravlistan kan förbättras för att bli ännu mer användbart för inköpare i deras dialog med leverantörer inom livsmedelssektorn, inte minst med tanke på kommande veterinärläkemedelslagstiftning inom EU.

Antibiotikakriterierna med tillhörande frågebatteri togs fram av Axfoundation tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd 2014. Svensk Dagligvaruhandel antog delar av kriterierna 2016 i en branschöverenskommelse och idag använder ett tiotal bolag kravlistan vid inköp av kött, såväl svenskt som importerat. En undersökning gjord inom svensk dagligvaruhandel och utvalda aktörer inom food service visar att antibiotikakriterierna används i bland annat leverantörsdialogen och i kravställning mot leverantörer, men också för att underlätta intern styrning och policyutveckling.

Under mötet bestämdes att ett utkast till nya kriterier ska tas fram av en expertgrupp under vintern. Denna stäms sedan av med referensgruppen som håller nästa möte i februari 2020. Därefter kommer förslaget att läggas upp på Axfoundation.se för medskick från övriga intressenter.

I expertgruppen ingår:

 • Frida Lundmark Hedman, SLU
 • Jenny Lundström, Friska djur
 • Max Troell, Stockholm Resilience Center

I referensgruppen ingår:

 • Andrea Caputo, SIWI
 • Anna Richert, WWF
 • Britta Ekman, Martin&Servera
 • Christina Greko och Oskar Nilsson, SVA
 • Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
 • Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten
 • Maria Lundesjö Ahnström, ICA
 • Maria Lindberg, Gård och djurhälsan
 • Maria Svantemark, Findus
 • My Sahlman, LRF
 • Roger Pettersson, World Animal Protection
 • Sara Sundquist, Livsmedelsindustrierna
 • Åsa Domeij, Axfood
 • Stina Printz, Coop

Läs Axfoundations antibiotikakriterier här.

Källa: Axfoundation Foto: Daan Kloeg/Mostphotos