Sverige bekämpar antibiotikaresistens i världen

Sverige bekämpar antibiotikaresistens i världen
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO spelar en viktig roll för att motverka överanvändningen, till exempel genom policyarbete och operativ verksamhet i fält men också som en neutral plattform där länder kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. SLU har på uppdrag av FAO lett arbetet med att ta fram en manual om hur antibiotikaanvändningen kan minskas i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt. I uppdraget har det också ingått att genomföra kurser för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa. Att motverka uppkomst och spridning av antibiotikaresistens har varit en svensk prioritet under lång tid och Sverige är redan ett av de länder som använder minst antibiotika i världen i djurhållningen. Det är därför viktigt att kraftsamla och jobba tillsammans för att sprida vår kunskap där den gör störst nytta, skriver regeringen.

– Det är en viktig uppgift för Sverige att visa att det går att ha minimalt med antibiotika i djurhållningen, och ändå uppnå hög produktivitet. Det är likaså viktigt att visa hur antibiotika ska användas till de djur som verkligen behöver det, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regler och riktlinjer är viktiga, menar SLU, men arbetet måste också förändras på gården – av bonden i den praktiska djurhållningen. Det är angeläget att involvera bönderna själva och ge dem verktyg att göra förändringar som gynnar dem i deras produktion samtidigt som det gynnar den globala kampen mot AMR.

Källa: Regeringen