Ann Lindberg ny generaldirektör för SVA

Regeringen har i dag utnämnt Ann Lindberg, 54 år, till generaldirektör vid SVA. Hon har sedan den 1 juli i år varit tillförordnad generaldirektör vid myndigheten.

Ann Lindberg är professor, epidemiolog och veterinär och anställd vid SVA sedan 2006. Hon utnämndes 2016 av regeringen till statsepizootolog och avdelningschef, och har sedan dess arbetat i myndighetens ledning. Som statsepizootolog har hon också ansvarat för SVA:s beredskap för att hantera misstankar om allvarliga sjukdomar som smittar mellan djur, så kallade epizootier.

–  Jag har alltid varit utmaningsdriven och intresserad av att jobba strategiskt med ”den större bilden”. Jag har ju dessutom funnits i ledningen på SVA i flera år, och vet att det är en välskött myndighet med ett gott förtroende och med engagerade, kreativa och kompetenta medarbetare. Så när möjligheten gavs så föll det sig naturligt att söka. Jag inspireras av tanken på att leda SVA i arbetet med att främja en god djurhälsa, och bidra till visionen om att friska djur också ger trygga människor säger Ann Lindberg i ett pressmeddelande från SVA.

Hennes fokus under det första året blir att landa det strategiarbete som påbörjats under hösten, och staka ut riktningen för de kommande fem åren.

-Vi behöver fortsätta  vässa vår diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning för att hantera reella utmaningar vad gäller såväl inhemska som exotiska smittor. Och som bevakningsansvarig myndighet har vi ett tydligt uppdrag i återuppbyggnaden av det civila försvaret som kommer att prägla vårt arbete framöver. Detta samtidigt som vi ska omfamna den digitala revolutionen och ställa om till ett hållbart samhälle. Komplext, men spännande! säger hon.

Ann Lindberg är 54 år, fyrabarnsmamma och bor i Uppsala. Hon är ledamot av Friskis&Svettis Uppsalas styrelse, en organisation med närmare 35 000 medlemmar i hemstaden. Sedan 1998 hoppar hon fallskärm, och är svensk rekordinnehavare i storformationssekvens, tillsammans med 60 andra samtidigt hoppande personer.

SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA arbetar för att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten är placerad under Näringsdepartementet.

Källa: SVA Foto Göran Ekeberg

  Share: