Forskningspengar från Agria

Forskningspengar från Agria

Agria SKK forskningsfond har valt ut femton nya forskningsprojekt som ska bidra till säkrare förlossning för marsvin, ökad kunskap om katters beteende, ansvarfull antibiotikaanvändning av till hundar och sportrelaterade skador hos hundar. Forskningen kommer bedrivas vid universiteten i Sverige, Danmark, Norge och Finland och omfattar totalt 6,9 MSEK.

– Jag är glad att vi tillsammans med våra kunder har möjlighet att bidra till förbättrad djurhälsa och ökad förståelse för djurens välmående, säger Agnes Fabricius, vd på Agria Djurförsäkring i ett pressmeddelande.

För första gången har ett forskningsprojekt som kommer att gynna marsvinen valts ut. Många marsvin dör i samband med förlossning, därför kommer nu en studie vid SLU att kartlägga förlossningssvårigheter för att förbättra förlossningsvården och minska antalet dödsfall.

–Intresset för djurvälfärd för de små djuren som marsvin växer med stormsteg, och det blir alltmer självklart att de ska få ta del av djursjukvården, säger Agnes Fabricius.

Flest projekt om hundars hälsa

Hela 11 forskningsprojekt som på olika sätt ska förbättra livet för hundar får ta del av medel för 2019. De handlar bland annat om höftdysplasi, sportrelaterade skador, minska antal fall av klokapselavlossning samt projekt om de genetiska orsakerna som förvandlade vargen till tamhunden.

Höftdysplasi (HD), är en vanlig sjukdom hos hundar med en viss ärftlighet. Syftet med studien är att identifiera genetiska riskfaktorer för sjukdomen. En annan studie kommer att studera sportrelaterade skador hos hundar som deltar i tävlingar för brukshundar och arbetande hundar.

Sportrelaterade skador är vanliga hos motiverade hundar som deltar i tävlingar för brukshundar och arbetande hundar. Det är dock lite känt om epidemiologin för sportrelaterade skador hos hundar. Det övergripande syftet är att förbättra hälsa och välfärd hos arbetande hundar genom att generera evidensbaserad information.

Tre forskningsprojekt om katter

Katten är vårt vanligaste husdjur i Sverige men trots det vet vi ganska lite om djuret. Men nu ska vi få veta mer – två studier vid Köpenhamns universitet samt en studie i Helsingfors tilldeles medel från Agria SKK forskningsfond.

I Köpenhamn kommer två forskningsprojekt att ta del av medel för att studera kvalitetssäkring av blod för transfusion till katter samt ett projekt om genetiska aspekter av hjärtproblem hos norska skogskatten och brittiska korthåriga katter. Syftet är att bidra till förbättrat avelsarbete. Det tredje projektet handlar om att studera kattens beteende för att kunna förbättra kattens välfärd och utförs vid universitetet i Helsingfors.

Källa: Agria