Stipendiepengar för katt att söka

Stipendiepengar för katt att söka

Nu kan du som är ung veterinär och inriktad på infektionssjukdomar hos katt och/eller tillämpad immunologi, söka ABCD & Boehringer Ingelheim Award 2020.

Sökande bör ha blivit publicerad inom området, eller accepterats för publicering, 2018 eller senare. Sökande ska ha sin bas i Europa, ha genomfört en veterinär- eller biomedicinsk utbildning och helst vara under 35 år vid ansökan. Ansökningen ska göras på engelska i elektroniskt format och innehålla ett kort sammandrag (max 500 ord) av det arbete som den sökande vill lämna in, samt kort CV och två personliga referenser. Alla relevanta publikationer och / eller avhandlingar om ämnet bör inkluderas.

Senaste ansökningsdag: 15 april 2020. Ansök här.