Sverige godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Sverige godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Sverige har fått godkänt att exportera fläskkött till Filippinerna. Det kommer att innebära betydande intäkter för köttbranschen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen har inom ramen för livsmedelsstrategin genomfört satsningar för att öka svensk livsmedelsexport. En satsning är att öka så kallade exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Nu får Sverige exportera fläskkött till Filippinerna.

–Svenskt fläskkött håller hög kvalitet, är hållbart producerat med god djurhälsa, låg antibiotikaanvändning och hög livsmedelssäkerhet. Det är värden som blir allt viktigare i den globala livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Exportgodkännandet har kommit till stånd genom ett samarbete mellan regering, bransch och myndigheter. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger i dag på cirka 30 procent. Målet är 50 procent 2030. I så fall kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Källa: Regeringen