Jordbruksverket vill ha utredning om DV:s uppdrag

Jordbruksverket vill ha utredning om DV:s uppdrag

Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga veterinära uppdraget ska se ut, eftersom marknaden för veterinära tjänster har förändrats mycket de senaste 10 åren. Det framgår av ett pressmeddelande.

I en skrivelse till regeringen ber Jordbruksverket att det utreds om verkets veterinära uppdrag ska gälla hela landet eller fortsätta vara avgränsat. Det är också viktigt att titta på om begränsningarna i omfattning och med vilken utrustning veterinärvården ska bedrivas ska finnas kvar, skriver Jordbruksverket.

– Vi har ansvar både för ett gott djurskydd och ett gott smittskydd men marknaden ser annorlunda ut i dag jämfört med när uppdraget formulerades. För att vi kunna ta ansvar och uppfylla vårt uppdrag behöver det formuleras så att det stämmer med hur samhället och marknaden ser ut, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

– Det är viktigt att det finns rätt förutsättningar för både den privata och statliga veterinära verksamheten för att vi tillsammans ska kunna ta ett ansvar för en god djurhälsa och ett gott djurskydd.

Mycket har hänt sedan 2009 då dagens uppdrag formulerades:

  • Veterinärmarknaden har vuxit framför allt på sällskapsdjursidan
  • Riskkapitalbranschen har byggt upp två stora kedjor inom djursjukvården
  • Distriktsveterinärerna tar ett allt större ansvar för beredskapen i hela landet.
  • Antalet mjölkkobesättningar minskar och därmed behovet av veterinärvård för sektorn
  • Förändringarna påverkar också arbetsmiljön genom långa resor till kunder under beredskapstid.

– Vi har gjort bra och viktiga förändringar inom ramen för våra möjligheter, men det räcker inte längre, säger Håkan Henrikson.

Foto: Daniel Silfver