Kvarkavaccin kan vara tillgängligt om ett år

Kvarkavaccin kan vara tillgängligt om ett år

Intervacc har lämnat in en ansökan om marknadsföringstillstånd för sitt kvarkavaccin Strangvac till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Om ansökan godkänns blir Strangvac tillgängligt för världens hästveterinärer om cirka ett år.

–När vi nu lämnar in ansökan om marknadsföringstillstånd för vårt första egenutvecklade vaccin tar vi ett viktigt steg för att förebygga utbrott och lidande hos hästar. Ett vaccin mot kvarka är ett betydande verktyg i kampen för att få bukt med den mycket smittsamma hästsjukdomen, säger Andreas Andersson, vd och koncernchef för Intervacc.

Kvarka är den mest diagnosticerade infektionssjukdomen på häst. Vid ett utbrott måste hela stall sättas i karantän, vilket ofta innebär stora svårigheter och leder till betydande kostnader.

Nu kommer EMA:s kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP) först att acceptera inlämnandet av ansökan. Sedan förväntas kommittén återkomma med slutligt besked inom 210 dagar. Därutöver tillkommer tilläggstid då CVMP ställer frågor till Intervacc i samband med granskningsprocessen. Bedömningen är att den totala handläggningstiden blir ungefär ett år.

Vaccinet är utvecklat med en innovativ teknologi och är baserad på fusionerade rekombinanta proteiner. Forskningen som ligger till grund för den tekniska plattformen har skett tillsammans med forskare på Karolinska Institutet och SLU.

–Vid ett godkännande blir detta det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMA:s centrala procedur, som täcker in alla 27 medlemsstaterna i den europeiska unionen samt Island, Lichenstein och Norge. Hur det blir med Storbritannien efter Brexit är inte klart. Det känns verkligen glädjande att få ha varit med om hela resan från grundforskning till vaccin, säger Intervaccs forskningschef professor Jan-Ingmar Flock som tillsammans med Bengt Guss, professor vid SLU, arbetat med projektet sedan starten.

Ansökan om marknadsföringstillstånd baseras på resultaten från en serie framgångsrika kliniska studier där man studerat Strangvacs säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från symptomfria smittbärare.

Källa: Intervacc