Ny rekommendation för att behandla och förebygga infektioner hos fjäderfä

Ny rekommendation för att behandla och förebygga infektioner hos fjäderfä

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en ny rekommendation för behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä. Kunskapsdokumentet ger bland annat råd om användning av vacciner samt råd om lämplig läkemedelsbehandling av sjukdom när detta är nödvändigt.

Sverige har generellt ett mycket gott hälsoläge hos fjäderfä i den kommersiella fjäderfäproduktionen, vilket grundar sig på ett långvarigt och omfattande arbete för att förebygga sjukdomsutbrott, skriver Läkemedelsverket.

Infektionssjukdomar förebyggs främst genom driftsformer som motverkar smittspridning, god skötsel och hygien, systematisk kontroll och eliminering av smittämnen, samt vaccination. Väl anpassade vaccinationsprogram förebygger smitta och bidrar till att minska behovet av behandling med antimikrobiella läkemedel.

Fjäderfä hålls vanligen i stora grupper och metoderna för diagnostik och läkemedelsbehandling behöver anpassas efter detta. I rekommendationens inledning ges råd om utredning av sjukdomstillstånd och om hur läkemedel lämpligen administreras.

Den småskaliga produktionen och hållningen av fjäderfä som hobby har ökat avsevärt under de senaste åren vilket har medfört att fler veterinärer än tidigare kommer i kontakt med fjäderfä för rådgivning och behandling.

Sjukdomspanoramat i mindre besättningar skiljer sig i stor utsträckning från den kommersiella uppfödningen. Rekommendationen innehåller därför, där så är möjligt, specifika råd även för mindre besättningar.

Behandlingsrekommendationen har tagits fram av Läkemedelsverket tillsammans med nationella experter under 2019.

Länk till rekommendationen här