Storbritannien tar nytt grepp mot fetma hos häst

Storbritannien tar nytt grepp mot fetma hos häst

Övervikt och fetma beskrivs som det största enskilda välfärds- och djurskyddsproblemet för hästar i Storbritannien. Brittiska hästveterinärförbundet BEVA har uppmärksammat detta länge, men märkt att allmän information inte gör någon märkbar skillnad. Förbundet har nu tagit hjälp av beteendeexperter för att öka medvetenheten hos hästägare, och i förlängningen förebygga fetmarelaterade sjukdomar.

Initiativet har uppmärksammats av både tidskriften Horse and Hound samt lantbruks- och lokaltidningar.

Hullbedömning blir nu rutin vid varje vaccinationsbesök. Veterinärens klassning visas i hästpasset med ett klistermärke; grönt för rätt hull och frisk häst, orange för lätt övervikt och rött för tydlig övervikt, med en varning att övervikten innebär ett hot mot hästens liv. På klistermärket finns en QR-kod. Genom att scanna den får hästägaren tillgång till videoklipp och annan information om hur bedömningen har gjorts, och vad ägaren kan och bör vidta för åtgärder.

Upplägget testas i ett sex månader långt pilotprojekt på ett tiotal kliniker. Idén kom då BEVA:s vd David Mountford deltog i ett seminarium med beteendeexperter anordnat av brittiska Jordbruksverket. Det handlade om forskning kring hur folk svarar på kampanjer och information, att det ofta inte är som man hoppats och vad som istället brukar göra skillnad.

Projektet föregicks också av en omfattande enkät bland BEVA:s medlemmar om hästars övervikt. Där ingick bland annat vad brittiska veterinärer uppfattar som orsaker till övervikt och varför den inte åtgärdas. Nära 90 procent ansåg att en viktig orsak var bristande kunskap hos hästägaren om lämpliga foderstater och fodermängder. Näst vanligaste orsaken var att hästägaren antingen inte alls förstod eller inte höll med om att hästen var överviktig.

–Övervikt hos hästt är ett problem som orsakas av människan. Skillnaden mellan vad hästar behöver och vad många uppfattar att de behöver är mycket stor, säger BEVA:s nyvalda ordförande Lucy Grieve, som i flera år har varit ordförande i BEVA:s etik- och välfärdsutskott.

Hon menar att hästägare måste tygla sin önskan att fodra, klä på hästarna och hålla dem varma.

–Naturligtvis är folk inte ute efter att skada sina hästar utan tvärtom, men vi behöver se över hur vi ser på våra hästar, säger Lucy Grieve.

Initiativet handlar om veterinärer, men Lucy Grieve hoppas att fokus på att bekämpa övervikt hos hästar ska breddas så att hela teamet kring ett stall eller en häst, som hovslagare, equiterapeuter och tränare, hjälps åt för att uppmärksamma och stötta hästägare med problem.

TEXT CECILIA LÖNNELL