SVA: Fortsatt låg salmonellaförekomst hos svenska mjölkkor

SVA: Fortsatt låg  salmonellaförekomst hos svenska mjölkkor

Mjölkprov från landets samtliga mjölkkobesättningar visar att salmonellaförekomsten är fortsatt låg.

Under hösten 2019 har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med stöd av Jordbruksverket, genomfört en anonym nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Det är andra gången som en så omfattande undersökning görs i landet. Förra gången var 2013. Resultaten för 2019 visar att salmonellaförekomsten generellt är fortsatt låg bland landets mjölkkobesättningar. Antikroppar mot salmonella påvisades i endast fyra procent av proverna. Förekomsten varierar dock mellan noll och 24 procent i olika regioner.

Källa: SVA Foto: Mostphotos