Här är alternativa anestesiläkemedel

Här är alternativa anestesiläkemedel

På grund av att det kan uppstå brist på propofol, som behövs i humanvården, uppmanas veterinärer att använda alternativa anestesiläkemedel. Nu ger Jordbruksverket och SLU vägledning.

SLU uppger att andra receptbelagda anestesiläkemedel som kan användas för induktion av allmän anestesi på djur är alfaxalon (Alfaxan) och tiopental (Pentocur). För induktion av dissociativ anestesi kan tiletamin i kombination med zolazepam i Zoletil användas. Mer omfattande kirurgi bör utföras under inhalationsanestesi om totalintravenös anestesi med propofol eller alfaxalon inte kan erbjudas.

I FASS anges vanligen dosering av anestesiläkemedel utan premedicinering. Inom veterinärmedicinen rekommenderas vanligen premedicinering med olika kombinationer av sederande läkemedel och opioider. Valet av premedicinering påverkar både dosering och injektionshastighet av anestesiläkemedlet.

Kunskap om läkemedlen är nödvändig för att undvika överdosering och komplikationer. Ordinerande veterinär kan kontakta professor i anestesiologi Görel Nyman på SLU via mejl gorel.nyman@slu.se för ytterligare information om dosering och injektionsteknik om andra anestesiläkemedel än beprövade behöver användas under rådande omständigheter.

Med hänsyn till de kritiskt viktiga läkemedlen uppmanar Jordbruksverket till eftertanke gällande behandlingar som involverar dessa läkemedel samt att prioritera mellan akuta åtgärder och åtgärder som man kan avvakta med.

Jordbruksverket anser att samhällsviktig verksamhet som ska upprätthållas är hälso- och sjukvård för livsmedelsproducerande djur, tjänstedjur och servicedjur, samt akut sjukvård för alla djur som hålls av människor.

Källa: Jordbruksverket.