Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet vid förskrivning

Läkemedelsverket uppmanar till försiktighet vid förskrivning

Kaskadprincipen behöver tillämpas strikt för att undvika läkemedelsbrist vid covid-19, skriver Läkemedelsverket i ett nyhetsbrev som riktar sig till veterinärer.

Veterinärer har i undantagsfall möjlighet att förskriva läkemedel till djur som är godkända för människor. Detta styrs av den så kallade ”kaskadprincipen”, vilken innebär att det ska ske först då andra vägar prövats. Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar nu veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning.

Utbrottet av covid-19 innebär att behovet av läkemedel för vård av svårt sjuka patienter är stort. Kritiska bristsituationer kan uppkomma inom humansjukvården på grund av det stora patientantalet eller störningar i distributionskedjan.

För att bidra till att minska risken för brist på livsnödvändig läkemedelsbehandling till människa till exempel i intensivvården uppmanar Jordbruksverket och Läkemedelsverket veterinärer att strikt följa den så kallade kaskadprincipen vid förskrivning och rekvisition av läkemedel för djur.

Läs mer här.

Källa: Läkemedelsverket