Veterinär på Färöarna hyllas för coronatestning

Veterinär på Färöarna hyllas för coronatestning

Debes Christiansen, veterinär på Färöarna, byggde om sitt veterinärmedicinska laboratorium som virustestade laxar, till ett testlaboratorium för coronavirus på människor. Nu hyllas han som hjälte.

Ända sedan 2001 har laxbeståndet på Färöarna plågats av salmon anaemia-virus. Färöarnas exportnäring består till 90 procent av fisk, varav hälften utgörs av lax. Veterinären Debes Christiansen driver ett veterinärmedicinskt laboratorium som testade laxar. Han insåg tidigt farorna med coronaviruset, och redan i januari varnade han regeringen på Färöarna för att man måste förbereda sig för en spridning av coronaviruset från Kina.

Men Debes Christiansen nöjde sig inte med att slå larm. Han ställde om sitt laboratorium och kompletterade med de kemiska ämnen som krävs för att utföra coronatester på människor. För detta hyllas han nu som hjälte.

Kristina Háfoss, tidigare finansminister på Färöarna, är en av många som har lyft fram Debes Christinasens snabba agerande.

–Om vi hade behövt skicka testerna till Danmark för analys hade hela processen gått långsammare och vi hade inte kunnat kontrollera förloppet som nu.

Det krävdes inte speciellt mycket ”hokus pokus” för att ställa om laboratoriet, säger Debes Christiansen till tidningen The Guardian. Hans laboratorium hade tillgång till ett bredare utbud av leverantörer än sjukhusen, vilket gjorde det lättare att skaffa den nödvändiga utrustningen för analys av coronaprover.

–Det var en enkel omställning, säger Debes Christiansen till The Guardian. Normalt arbetar vi med att identifiera virus och bakterier på fiskar. Vi behövde bara förändra tre komponenter specifika för coronaviruset.

Laboratoriet kan utföra upp till 1 000 tester om dagen. Den sista omgången tester från i tisdags (7 april) var samtliga negativa.

Enligt officiell statistik har 10 procent av Färöarnas befolkning på 61 000 personer nu testats för coronavirus. Av dessa har 184 testats positivt.

Källa: The Guardian