Vingliga mopsar visar enhetlig sjukdomsbild

Vingliga mopsar visar enhetlig sjukdomsbild

Vinglighet hos mopsar kan kopplas till en enhetlig sjukdomsbild. Det är intressant eftersom tidigare studier angivit olika bakomliggande problem. Det skriver SLU i sitt nyhetsbrev om forskning.

Sjukdomar som drabbar ryggmärgen, så kallade myelopatier, kan ha många orsaker hos hund. Utöver förväntade tecken som svaghet eller vinglighet, uppvisar hundar med myelopatier mycket varierande symtom.

Hos mops är myelopatier vanliga och symtomen hos dessa vingliga mopsar är förvånansvärt lika. För att ta reda på mer om varför vissa mopsar blir vingliga har en studie genomförts vid SLU i samarbete med AniCura.

I studien undersöktes 30 mopsar med symtom på kronisk myelopati i bröst- eller ländryggen. Majoriteten av hundarna undersöktes med magnetröntgen, skiktröntgen och ryggmärgprov. Alla hundar obducerades efter avlivning.

Samtliga mopsar visade gradvis försämring utan uppenbar smärta. Hundarna avlivades i genomsnitt drygt ett år efter symtomdebut, då 80 procent var avföringsinkontinenta. Vid obduktion sågs omfattande fibros och nedbrytning av ryggmärgen, vanligen i en begränsad del av ryggraden. I det påverkade området hittades också onormalt utformade kotor och i något fall diskbråck. Hos knappt hälften av hundarna sågs dessutom inflammation i och utanför det påverkade området i nervsystemet.

Resultatet visar att symtomen hos vingliga mopsar kan kopplas till en gemensam enhetlig sjukdomsbild. Tidigare studier har angivit olika bakomliggande problem.

Studien finansierades av AniCuras forskningsfond, Lisens forskningsfond (Mopsorden), Svelands forskningsfond och Agria och SKK forskningsfond.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: SLU