Amerikansk diagnosmetod hittar cancer hos hundar

Amerikansk diagnosmetod hittar cancer hos hundar

En enda analys med metoden Nu.Q Vet Assay räcker för att upptäcka nästan 70 procent av såväl hemangiosarkom som lymfom hos hund. Det hävdar det Texasbaserade diagnostikföretaget Volition Veterinary, som utvecklat metoden, i en studie.

Tillsammans står dessa två cancerformer för nästan en tredjedel av alla cancerformer hos hund, enligt en artikel i Veterinary News.

Heather Wilson-Robles, docent vid Texas A&M University och medicinsk chef vid Volition Veterinary Diagnostics, säger att resultatet av studien nu gör att företaget kommer att gå vidare med fler Nu.Q Vet-analyser.

”Det är uppenbart att vi fortfarande har arbete kvar att göra, eftersom denna enda analys inte upptäckte en av de andra topp fem cancerformerna hos hund, osteosarkom. Det var den tredje cancerformen som testades i denna studie. Men jag är nöjd med att de positiva resultaten i de två viktiga cancerformerna, och ser fram emot att rapportera ytterligare data under det kommande halvåret. Då ska testen ske på en automatiserad plattform”, säger hon till Veterinary News.

Terry Kelly, vetenskaplig chef vid Volition America noterar att detekteringsmönstren i både hund- och humanprover liknar varandra, vilket han anser bekräfta att Nu.Q-plattformen verkar vara användbar i mer än bara humandiagnostik.

”Precis som när det gäller humandiagnostik finns det för närvarande inga exakta, enkla eller prisvärda cancertest tillgängliga inom veterinärmedicin. Samtidigt kommer 25 procent av alla hundar att utveckla cancer i något skede av sitt liv”, säger han.

Källa: Veterinary News