Covid-19: Myrkotten kan bära på lösningen

Covid-19: Myrkotten kan bära på lösningen

En österrikisk studie jämför hur olika djurarters immunsystem reagerar på det coronavirus som ger upphov till Covid-19. Forskarna har hittat oväntade egenskaper hos myrkotten.

Den aktuella studien har publicerats i tidskriften Fontiers in Immunology. Där försöker forskarna förstå hur vissa däggdjur utvecklar ett immunsvar mot infektioner av coronavirus, däribland Sars-CoV-2 som orsakar Covid-19.

För att göra detta har de startat ett omfattande arbete för att jämföra genomet hos myrkotten med andra däggdjur som människor, katter, hundar och nötboskap. Det verkar som om myrkotten saknar två virusdetekteringsgener. Båda har nyligen identifierats som bärare och vektor av coronavirus. Det handlar om cytoplasmatiska RNA-sensorer, IFIH1 och MDA5, som utlöser ett medfött immunförsvar mot infektioner av coronavirus.

Detta uppges vara en viktig upptäckt eftersom myrkotten kan vara bärare av coronaviruset Sars-CoV-2, men drabbas inte av sjukdomen Covid-19 – till skillnad från andra arter inklusive människa.

Avsaknaden av de två generna måste betyda att myrkotten kan använda en annan försvarsmekanism, som den antagligen fått genom evolutionen. För hur kan den annars ha överlevt i miljoner år utan dessa två antivirala försvarsgener? Forskarna anser nu att det är viktigt att förstå denna mekanism hos myrkotten, eftersom det skulle göra det möjligt att utveckla nya terapeutiska strategier för människa, särskilt i samband med Covid-19-epidemin.

Problemet med coronaviruset Sars-CoV-2 är att det provocerar ett brutalt immunsvar kopplat till cytokiner, något som förvärrar den kliniska bilden. Det skulle därför kunna vara en idé att farmaceutiskt undertrycka IFIH1/MDA5-signalerna hos patienter med överdrivna reaktioner på virala nukleinsyror. Men att sänka det mänskliga immunsvaret är ett tveeggat svärd, eftersom det skulle försvaga det möjliga försvaret vid uppkomsten av en ny patogen.

Det är därför brådskande att förstå hur myrkotten har lyckats anpassa sig och varför förekomsten av de två signalgenerna är kopplad till Covid-19 hos människor och andra däggdjur.

Dessutom belyser studien också en tredje gen, RIG-I, som är involverad i kampen mot coronavirus Sars-CoV-2 och vars roll också förtjänar att studeras.

Länk till artikeln i Frontiers in Immunology här

Källa: Vétitude.fr.