Dispens räddar sommarjobben för veterinärstudenter

Dispens räddar sommarjobben för veterinärstudenter

Veterinärstudenter får dispens så att de kan arbeta i sommar trots missade utbildningsmoment. Det säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket (bilden).

På grund av Covid-19 har en del veterinärstudenter på SLU inte kunnat genomföra vårens alla sina utbildningsmoment. Risken fanns att de därför inte kunde få arbeta som tillförordnade veterinärer i sommar. Nu har Jordbruksverket fattat beslut om nya regler.

Från 1 juni kan veterinärstudenter i femte årskursen, när de söker om särskilt tillstånd hos Jordbruksverket om att arbeta som tillförordnad veterinär, få dispens från de få utbildningsmoment som de inte har kunnat genomföra på grund av covid-19.

Det uppger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

– Vi bedömer att denna ändring är viktig för djurskyddet och djurhälsan, eftersom det annars kan bli veterinärbrist i sommar, säger hon.

Veterinärstudenten bär själv ansvar för att som tillförordnad veterinär endast utföra arbetsuppgifter som hen har kompetens för.

– Detta kan leda till att de måste avsäga sig vissa veterinära uppdrag. Men eftersom det är relativt få praktiska moment som de missar i utbildningen, bör de kunna vara behjälpliga i de flesta ärenden, säger Helena Elofsson.

Erik Lindahl är veterinär och vd i Lundens Djurhälsa i Långås. Hans bolag var en av de 111 remissinstanser som Jordbruksverket vände sig till med förslaget om att ge dispens. Han tycker att myndigheten agerat snabbt och bra för att få till ändringen i föreskrifterna.

–Vi är alla beroende av att studenterna kan ta sommarjobb och därför är dispenserna nödvändiga. Sedan kommer vi veterinärer som är arbetsgivare få ett ansvar att kompensera för de moment som studenterna inte har kan genomföra. Det får man vara medveten om och då får man tillsammans hjälpas åt, säger han.

Inte heller Livsmedelsverket ser problem med att en del veterinärstudenter från SLU missat några moment i sin utbildning under våren på grund av covid-19.

–Jag ser inte att några av momenten skulle kunna påverka deras möjlighet att utföra kontroll som officiell veterinär, säger Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel som är biträdande områdeschef, tillika officiell veterinär, på Livsmedelsverket.

Av remissinstanserna var det enligt uppgift bara Arbetsmiljöverket som ansåg att ändringen i föreskrifterna kan få allvarliga negativa konsekvenser för veterinärstudenterna.

”Arbetsmiljöverket bedömer att förslaget innebär konsekvenser för arbetsmiljön. … Ensamarbete är vanligt förekommande bland veterinärer och veterinärstudenter i arbete. Det försvårar möjligheten att avsäga sig vissa veterinära uppdrag. … Om arbetsgivaren brister i sitt arbetsmiljöansvar kan det få betydande konsekvenser för den enskilde arbetstagare och Arbetsmiljöverket bedömer studenter under utbildning som extra sårbara”, skriver Arbetsmiljöverket i ett remissvar till Jordbruksverket.

Text Håkan Frisell