Veterinärer får ändra djurskyddsregler

Veterinärer får ändra djurskyddsregler

Den 15 juni införs nya djurskyddsregler för hund och katt. En av de största förändringarna jämfört med tidigare är att veterinärer får rätt att i princip ändra alla regler i författningen om en patient behöver det.

Enligt Alexandre Barchiesi på djurvälfärdsenheten på Jordbruksverket, har en hel del ändrats jämfört med den tidigare författningen.

–Däremot har vi inte ändrat i den heta frågan om hur länge en hund får lämnas ensam. Generellt vill vi göra klart att man inte kan ha hund om man måste lämna den ensam hela dagen för att arbeta, säger han.

Fortfarande gäller alltså att en hund måste rastas var sjätte timme dagtid och att katter måste exempelvis få möjlighet att klösa.

I övrigt är författningen detaljrik när det gäller hur foder ska vara beskaffat, hur stora burar ska vara, hur man får binda upp hundar etc.

–Men regeln om att veterinärer kan ordinera andra sätt att hålla djur än vad som sägs i författningen spiller över på allt. Exempelvis har vi på Jordbruksverket tidigare hanterat hundratals dispensansökningar från hundägare vars hund har opererats och måste ha burvila. Nu kan veterinären själv bestämma sådant, säger Alexandre Barchiesi.

En annan laddad fråga gäller när man får skilja valpar och kattungar från moderdjuret. Det är fortfarande åtta respektive 12 veckor som gäller, men nu kan veterinären ge tillstånd att rucka något på det om tre kriterier är uppfyllda: Valpen eller kattungen ska vara vid god hälsa, äta foder självständigt och djurets beteende ska i övrigt vara normalt.

–Men för att förebygga slarv när uppfödare lämnar ut valpar och kattungar, har vi lagt in krav på att om man en gör avvikelse från 8- respektive 12-veckorsreglen, ska veterinären ha gjort en hälsobedömning av katten el hunden, säger Alexandre Barchiesi.

Länk till hela författningen här

Text: Ingrid Kindahl