Antibiotika till hund fortsätter ned

Antibiotika till hund fortsätter ned

Försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat med två tredjedelar sedan 2006. Det är en av de tydliga tendenserna i årets Svarmrapport, skriver SVA i ett pressmeddelande.

När det gäller försäljningen av antibiotika till hund har försäljningen minskat med två tredjedelar sedan 2006, mätt i antalet förpackningar per 1 000 hundar.

–Veterinärer i Sverige har länge sett antibiotikaresistens som en viktig fråga. Men när vi kunde börja ta fram statistik över försäljningen till hund visade det sig att vårt beteende inte riktigt levde upp till vår självbild. Efter det har dock engagemanget varit stort bland smådjursveterinärer, och det avspeglas i en kraftig minskning, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA.

Ett annat exempel från rapporten är att förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos slaktkyckling fortsätter att minska. Redan 2010 upptäcktes att en stor andel av kycklingar i Sverige bar på sådana bakterier. Vidare undersökningar har visat att bakterierna förts in till Sverige med avelsdjur. Men genom samarbete mellan SVA, andra myndigheter, branschorganisationen Svensk Fågel och företag inom kycklingnäringen i Sverige samt de avelsföretag som säljer djur till Sverige, har förekomsten av sådana bakterier minskat markant.

– På fyra år har förekomsten hos slaktkycklingar minskat från kring 40 procent 2016 till 3 procent 2019. Men nu gäller det att vi inte slår oss till ro utan, fortsätter arbeta för att pressa ner förekomsten ännu mer, säger Oskar Nilsson.

Årets rapport visar att situationen i Sverige överlag är god. Jämfört med andra länder används antibiotika till djur sparsamt här, vilket minskar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier.

Sedan år 2001 har SVA årligen gett ut rapporten Svarm. Den sammanställer data om försäljning av antibiotika för användning till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige. Sedan 2003 sker rapporteringen i samarbete med Folkhälsomyndigheten, som sammanställer motsvarande data för människor. Den gemensamma rapporten heter Swedres-Svarm.

Läs rapporten här

Källa: SVA Foto: Vadim Guzha/iStock