Riksrevisionen ska granska Distriktsveterinärernas verksamhet

Riksrevisionen ska granska Distriktsveterinärernas verksamhet

Det är Jordbruksverket som ska granskas av Riksrevisionen, för att se om verket klarar att till att Distriktsveterinärerna har tillgång till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt kan ge veterinärvård för alla djur ”i människans vård”.

Rapporten ska vara klar i februari 2021, enligt Riksrevisionens hemsida. Syftet med granskningen är att undersöka om ”verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och uppfyller sitt uppdrag.”

–Det är svårt att bedriva en avgiftsfinansierad verksamhet effektivt och konkurrensneutralt, samtidigt som det finns ett tydligt statligt uppdrag som inte kan frångås. Granskningen ska undersöka om Jordbruksverket lyckas med detta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Distriktsveterinärernas verksamhet analyserades genom Veterinärutredningen senast 2007. Sedan dess har marknaden för djursjukvård genomgått stora förändringar. Fler djurägare söker vård för sina sällskapsdjur, och vården blir allt mer avancerad. Samtidigt minskar efterfrågan på vård av lantbruksdjur.

I en intervju i VeterinärMagazinet nr 2/2020 efterlyste Håkan Henrikson, chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket, en översyn av

Distriktsveterinärernas uppdrag. Han menar att det blir allt svårare att leva upp till samhällets och djurägarnas krav, inte minst med tanke på veterinärbristen.

Distriktsveterinärerna har – liksom resten av branschen – haft notoriskt svårt att rekrytera personal, och har dessutom kritiserats för att bedriva osund konkurrens mot privata smådjurskliniker när antalet djur inom lantbruket sjunker.

Källor: Riksrevisionen/VeterinärMagazinet