Gotland har flest kor

Gotland har flest kor

Flest kor finns i Gotlands kommun – 19 200 stycken. I Borgholms kommun finns det fler kor än människor – närmare bestämt 1,2 kor per person. Det framgår av en statistikrapport som Jordbruksverket har tagit fram över antalet kor i Sverige.

Jordbruksverket har gjort en specialkörning från lantbruksregistret för att studera antalet kor samt antalet företag med kor per kommun. Siffrorna rör år 2019.

  • Gotlands kommun toppar statistiken såväl när det gäller antalet kor som antalet företag med kor i kommunen. Här bor 19 200 kor.
  • Plats två till fem över kommuner med flest kor innehas av – i tur och ordning – Falköping, Borgholm, Kristianstad och Linköping.
  • När det gäller störst antal företag med kor är Falköping tvåa även där – följt av Hässleholm, Jönköping och Kristianstad.
  • Kommunen med flest ekologiska kor är Linköping, med Gotland och Falköping på andra respektive tredje plats.

Borgholm är den enda kommunen i landet där det finns fler kor än människor i befolkningen som är skriven i kommunen. Herrljunga, Sjöbo och Robertsfors är exempel på kommuner där det går en halv ko per person utifrån samma beräkning. I Borgholm går det en 1,2 kor på varje människa.

Siffrorna avser såväl mjölkkor som köttkor – alltså det sammanlagda antalet registrerade kor. Dock redovisas inte kommuner där det finns färre än nio företag med kor. Av sekretesskäl saknas också andelen ekologiska kor i många kommuner.

Källa: Jordbruksverket. Foto Urban Wigert

Länk till statistiken här