Inga fler utbildningsplatser i sikte

Inga fler utbildningsplatser i sikte

I samband med coronaepidemin har antalet utbildningsplatser på SLU utökats. Men det gäller inte utbildningarna till veterinär eller djursjukskötare.

Enligt ett pressmeddelande från SLU har antalet antagna till de olika programmen utökats med 20 procent. Djursjukvården skriker efter fler veterinärer och leg djursjukskötare, och många inom branschen arbetar hårt för att påverka beslutsfattare om att man behöver utbilda fler än nuvarande 100 veterinärer och 80 sköterskor per år. Exempelvis uttalar sig Mia Runnérus, chef för Evidensia specialistdjursjukhuset Strömsholm i Svd.se om att bristen på utbildad personal hotar hela branschen. Tidigare har hon gett uttryck för dessa farhågor även i VeterinärMagazinet.

I senaste numret av VeterinärMagazinet uppger Anicuras nya vd Azita Shariati att hennes företag skulle kunna anställa en hel årskull och även hon är orolig för branschens framtid.

Men någon utökning av utbildningsplatserna för djursjukvårdsyrkena vid SLU tycks inte vara i sikte, i alla fall inte i år. VeterinärMagazinet sände en mailfråga till Karin Holmgren, prorektor med ansvar för utbildningar vid SLU. Frågan löd: Blir det fler antagna på djursjukskötar- eller veterinärprogrammet i år jämfört med förra året?

Karin Holmgrens svar:

”Vi gör alltid ett överintag till veterinär- och djursjukskötarutbildningarna då det brukar bli en del tidiga avhopp. Vi kan tyvärr inte utöka intaget i någon större omfattning, då befintlig infrastruktur (djurbestånd, labb-lokaler…) sätter gränser för hur många studenter vi kan utbilda med tillfredsställande kvalitet”.

Men hon skriver också:

”Vi driver behovet om nya resurser gentemot vårt departement för att kunna möta behovet av fler utbildade veterinärer och djursjukskötare”.

Text: Ingrid Kindahl