Så förklaras hundens verkliga ålder

Så förklaras hundens verkliga ålder

Ingen veterinär eller djursjukskötare behandlar en gammal hund på samma sätt som en ung. Då kan det vara bra att kunna räkna ut hundens verkliga ålder. En amerikansk studie avslöjar formeln.

Det går sju hundår på ett människoår, brukar man säga. Och varje hundägare vet att det stämmer dåligt i början av hundens liv, men bättre i slutet. Forskare vid University of California beslöt att gå till botten med hur man egentligen bör räkna. De använde DNA från 104 labradorer i olika åldrar och jämförde med människor. I den vetenskapliga artikeln publicerad i Cell Systems representeras arten människa av skådespelaren Tom Hanks, född 1956.

Vid en första anblick verkar hundar och människor åldras på ungefär samma sätt. Gråa hår, rynkor, mottaglighet för sjukdomar etc. Men enligt den nya och mycket mer exakta beräkningsformeln åldras hundarna betydligt snabbare i början av livet, precis som många hundägare och veterinärer redan har observerat. Senare planar takten av. Det är i alla fall vad de kemiska förändringarna i DNA:t verkar säga.

DNA förändras väldigt lite under livets gång. Men det gäller inte den så kallade metyleringen. Det är en typ av kemisk modifiering av DNA som innebär att en metylgrupp adderas till en eller flera nukleotider i DNA-molekylen.

Trey Ideker vid University of California, som har författat artikeln, jämför metyleringen med rynkor i genomet. Han menar att man kan gissa en persons ålder baserat på åldersmarkörer som rynkor eller gråa hår. Metylering är detsamma, fast på molekylnivå.

De 104 labradorer som studerades var allt från valpar på några veckor till 16 år gamla. Forskarna jämförde deras metyleringsmönster med dem hos människor. Därefter skapade de sin formel för åldersjämförelsen: mänsklig ålder = 16 ln (hundens ålder) + 31.

Det kan ärligt talat vara svårt att få formeln att stämma helt och hållet. En anledning kan vara den låga förväntade mänskliga livslängden. Så här kommer förklaringen i ord.

Hundens liv har delats in i fyra perioder.

  1. Juvenil, alltså före puberteten. Motsvarar 2-6 månader hos hund, 1-12 år hos människa.
  2. Tonåring avser perioden från puberteten till vuxen ålder. 6 månader – 2 år hos hund, 12-25 år hos människa.
  3. 2-7 år hos hund, 25-50 år hos människa.
  4. Till livets slut. 12 år hos hund, 70 år hos människa.

Enligt illustrationen i Cell Systems, som alltså har använt Tom Hanks som modell, skulle han som tioåring vara på samma åldersnivå som en labradorvalp på två månader. Vid 30 motsvarar han en ung labbe på 1 år. När Tom Hanks fyllde 50 var hunden fyra år. Och nu när Tom Hanks är 64 är hunden 9 år gammal. Hunden har bara cirka tre år kvar att leva, men förhoppningsvis lever Tom Hanks i mer än sex år till.

Den klocka som forskarna därmed har utvecklat för att mäta ålder för olika arter, inte bara hundar, är inte perfekt. Men den kan fungera som ett verktyg för att bättre förstå åldrandet. Den har också en klinisk relevans när det gäller behandlingen av djuren.

Text Ingrid Kindahl

Länk till artikeln här

Källor: Cell Systems, Vétitude.fr, Wikipedia.