Seriösa uppfödare kan inte möta efterfrågan – handeln med smuggelhundar ökar

Seriösa uppfödare kan inte möta efterfrågan – handeln med smuggelhundar ökar

Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan som uppstått under coronatiden. Det lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Varningen kommer från Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Jordbruksverket är representerat. Man vill påminna om att särskilt valpar av populära raser (till exempel fransk bulldogg) och blandraser (till exempel labradoodle och pomchi) som kommer in till Sverige kan födas upp i misär på så kallade valpfabriker. Det kan medföra beteendeproblem med rädslor eller aggressivitet som följd. Dessutom bär en del av valparna som föds upp på dett sätt ofta på smittsamma sjukdomar.

– Vi fattar dagligen beslut om djur som stoppas vid gränsen eller har förts in i landet i strid med införselkraven. Beroende på omständigheterna kan djuren avvisas, avlivas eller karantäniseras, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Även hundar som säljs via ideella organisationer kan bära på smittsamma sjukdomar eller ha beteendeproblem. I många länder är det ett sätt att tjäna pengar genom att förmedla hundar till lokala hjälporganisationer, som i sin tur säljer dem vidare till Sverige.

– De flesta hundar som förs in i landet illegalt säljs via annonser på nätet. Hundarna uppfyller inte hälsokraven, är för unga för att vaccineras och har ofta falska pass. Den illegala handeln riskerar inte bara valparnas välfärd utan även djur- och folkhälsan eftersom vissa sjukdomar kan smittas vidare till andra djur och människor. Utbrottet av covid-19 påminner oss om hur viktigt det är att sammankoppla djur- och humanhälsa, säger Sonia Lopes, länsveterinär på Länsstyrelsen Stockholm.

Samverkansgruppen för hundvälfärd arbetar med frågor om hundsmuggling och avelsfrågor. Gruppen består av representanter från Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, SLU, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Veta-bolaget.

Källa: Jordbruksverket