Expertpanel ska hejda antibiotikaresistens

Expertpanel ska hejda antibiotikaresistens

En internationell expertpanel ska tillsättas för att hejda antibiotikaresistensen. Panelen ska utses av FN:s generalsekreterare Antonio Guerres, som ska ta hjälp av tre organisationer. Målet är att förmedla kunskap till beslutsfattare och förebilden är FN:s klimatpanel. Det uppger Ekot.

– Kunskapen om antibiotikaresistens ökar nästan lavinartat, inte bara biologiska och medicinska områdena utan lika mycket den samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga kunskapen, men det kommer inte fram till politiker och beslutsfattare, säger seniorprofessor Otto Cars vid Uppsala Universitet till Ekot.

Panelen kommer att granska, värdera och sammanställa de vetenskapliga rön som finns i ämnet. Syftet är att ge politiker i hela världen beslutsunderlag för att hejda spridningen av antibiotikaresistens.

Källa: Sveriges Radio