Ryska importerade hundar ska provtas för rabies

Ryska importerade hundar ska provtas för rabies

Jordbruksverket har beslutat att ett 30-tal hundar som har importerats till Sverige från Ryssland ska rabiestestas. Det uppger SVT Öst.

– Vi vet att ett 30-tal hundar anlänt till Sverige från Ryssland. Vid en stickprovskontroll i tullen i Polen visade det sig att en av hundarna saknade antikroppar mot rabies, vilket kan betyda att hundarna inte vaccinerats, säger Maria Leclercq, avdelningschef avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel vid Länsstyrelsen i Östergötland till Svt Öst.

Hon påpekar att Ryssland är ett högriskland eftersom rabies finns spritt i samhället. De aktuella ryska hundarna har ägare i femton regioner i Sverige.

Provsvaren som visar om hundarna är vaccinerade kommer att avgöra om hundarna ska sättas i karantän eller avlivas.

Källa: Svt Öst Foto: Mostphotos/Ake Puttinsarn