Debatt: ”Rabies kan spridas i Sverige

Debatt: ”Rabies kan spridas i Sverige

På Världsrabiesdagen varnar åter ett antal veterinärer och smittskyddsläkare på DN debatt för att rabies kan spridas i Sverige. Det handlar om import av hundar från länder där sjukdomen är spridd. Bland undertecknarna finns SVF:s ordförande Katja Puustinen.

Dagens lagkrav säkerställer inte en riskfri import, skriver artikelförfattarna. Dessutom anser de att enskilda människor, organisationer och andra aktörer agerar omedvetenhet om risken med rabies.

”Det finns också vissa aktörer som helt struntar i risker och regelverk”, heter det i debattartikeln.

Det är främst två kategorier av hundimporter som uppges vara problematiska. Dels valpar som förs in till Sverige illegalt och säljs som om de vore svenskfödda, dels gatuhundar utan bra rabiesskydd som importeras till Sverige för vidare förmedling, så kallad adoption.

”Studier som gjorts i Norge och Finland, samt resultat från en svensk undersökning från i somras, visar att gatuhundar som importeras till Norden från länder med allvarlig rabiessituation inte sällan saknar skydd mot rabies – trots att de har vaccinationsintyg”, skriver artikelförfattarna, som framför allt uppmanar blivande hundägare att vara uppmärksamma, samt skärpt lagstiftning när det gäller import av hundar.

Källa: Dagens Nyheter