Marie Rhodin fick SLU:s förtjänstmedalj i silver

Marie Rhodin fick SLU:s förtjänstmedalj i silver

Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Förtjänstmedaljen i silver går till universitetslektor Marie Rhodin.

Docent Marie Rhodin tog veterinärexamen 2003 och har varit verksam vid SLU sedan samma år, då hon började som doktorand. Hon disputerade 2008, blev docent 2015 och är sedan 2019 universitetslektor i Hästens biologi vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare ur ett biomekaniskt perspektiv. Forskningen har varit mycket framgångsrik, med stora externa anslag och hög publiceringstakt vilket bidrar med stor nytta inom svensk och internationell veterinärmedicin och hästsport.

Marie Rhodins verksamhet inom forskning och undervisning är av mycket stor betydelse för universitetet. Hon leder en snabbt växande forskargrupp och har flera framgångrika internationella samarbeten med universitet i bl a USA, Storbritannien, Norge, Schweiz och Nederländerna.

I motiveringen heter det bland annat att hon belönas för ”en framgångsrik forskning inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare”.

Källa: SLU
Foto: Carin Wrange