Rabiesmisstänkt importhund reser frågetecken om GDPR

Rabiesmisstänkt importhund reser frågetecken om GDPR

En veterinär upptäckte att en importerad hund inte hade rätt dokument och gjorde en anmälan till Jordbruksverket om illegal införsel. Djurägaren reagerade kraftigt på detta och hävdade brott mot dataskyddsförordningen GDPR. Men istället för att direkt stötta veterinären och kliniken har myndigheten inlett en utredning. Det får Veterinärförbundets Susanna Sternberg Lewerin (bilden) att ryta till.

– Det är en absurd anklagelse och det är absurt att Jordbruksverket inte bara säger att kliniken har gjort rätt, säger Susanna Sternberg Lewerin på Sveriges Veterinärförbund och tillika professor i epizootologi och smittskydd på SLU.

Enligt uppgift fick kliniken, där en av förbundets medlemmar arbetar, intrycket av att hunden kom från ett land där det finns rabies. Kliniken anmälde det inträffade till Jordbruksverket enligt en instruktion som myndigheten tidigare skickat ut. Där står bland annat att man vid anmälningar om djur som inte uppfyller införselvillkor ska ange personuppgifter om djurägaren till myndigheten.

Efter ett tag hörde djurägaren av sig till kliniken och påstod att verksamheten brutit mot GDPR i samband med att personuppgifterna lämnades ut till Jordbruksverket. Veterinärkliniken sökte då stöd hos Jordbruksverket. Men något sådant fick man alltså inte. Då gick medlemmen till förbundet.

Varför skulle det vara i strid med GDPR att en klinik anger en kunds personuppgifter till Jordbruksverket i en anmälan om illegal införsel av en hund?

– Jamen det där är idioti. Djurägaren vill väl inte ha den anmäld för de hade väl inte rent mjöl i påsen antar jag. Man får inte röja personuppgifter om det inte finns något skäl till det. Men här fanns det ett uppenbart skäl, så jag kan inte förstå hur det skulle kunna vara i strid med GDPR, säger Susanna Sternberg Lewerin.

Hon tycker inte ska spela någon roll att kliniken gjorde anmälan om misstänkt illegal införsel av en hund och inte en anmälan om misstänkt rabies.

– Anmälan gällde en misstänkt smuggling där hunden inte uppfyllde införselkraven avseende rabies. Det är samma sak som misstanke om rabies, säger hon.

Lotta Hofverberg är enhetschef på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket. Hon har fått ärendet på sitt bord och berättar att Jordbruksverket tittar på saken och kommer att ha den utredd så snart som möjligt.

Vad säger ni till oroliga veterinärer och kliniker tills dess? Hur ska de tänka?

– Våra instruktioner kvarstår. Jag utgår från att allting har gått till på rätt sätt sedan tidigare. Vi håller på att titta närmare på det här nu med anledning av diskussionen som har dykt upp kring händelsen med kliniken, säger Lotta Hofverberg.

Vad är det som nu är frågeställningen för er?

– Vi tittar framför allt på var gränserna går för anmälningsplikten och gränsdragningen gentemot tystnadsplikten.

Vad är det som gäller i dagsläget?

– Vid en misstanke om en illegal införsel så bör man ta kontakt med Jordbruksverket för att vi ska kunna utreda saken och ta beslut om frågan.

Ska man i den kontakten uppge personuppgifter på hundägare?

– Vi behöver veta namn och vi behöver veta kontaktuppgifter för att kunna ta kontakt med djurägaren.

Har ni några funderingar på vad det här ärendet skickar för signaler till veterinärkåren?

– Det är klart att vi skulle önska att vi vid varje enskilt tillfälle kan ge tydliga och raka och klara svar. Det kommer vi kunna göra men vi behöver titta lite på frågan först, säger Lotta Hofverberg.

Text: Håkan Frisell

Fakta:

Den aktuella instruktionen från Jordbruksverket har rubriken ”Till veterinär. Rutin när du upptäcker en hund, katt eller iller som inte uppfyller införselvillkoren” och skickades ut till landets veterinärkliniker under år 2018.

Bland annat så här står det i broschyren:

Försök att ta reda på följande:

a) Vilket land är djuret infört från?

b) Observera om djuret visar symptom på rabies.

c) Vilka införselvillkor är inte uppfyllda?

d) Vilka dokument finns det för djuret?

e) Vad är djurägarens namn, adress, personnummer och telefonnummer?

f) Har djuret har bitit ett annat djur eller en människa?

g) När kom djuret till Sverige?

h) Kan tidpunkten för införseln styrkas?

2. Ring Jordbruksverkets jourtelefon (073 803 43 69) om det är en helgfri vardag mellan klockan 08:00-16:30. Ring Jordbruksverkets distriktsveterinär i beredskap under övrig tid (010-122 80 80). Jordbruksverket kommer att ställa frågor enligt den ovanstående bokstavslistan. Jordbruksverket fattar beslut om vad som ska ske med djur som förts in illegalt i landet.