Insekter godkänns som livsmedel i Sverige

Insekter godkänns som livsmedel i Sverige

Nu blir det tillåtet att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige under en övergångsperiod. De livsmedel med insekter som tidigare varit tillåtna i några andra EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna får alltså säljas även i Sverige. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Enligt gällande EU-lagstiftning definieras insekter som ett så kallat nytt livsmedel. Sådana livsmedel får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter.

De flesta EU-länder, däribland Sverige, har tolkat även den lagstiftning som gällde tidigare som att alla former av insekter måste godkännas av EU-kommissionen innan de säljs. Några länder som Finland, Danmark och Holland har tolkat den lagstiftning som gällde tidigare på ett annat sätt och tillåtit försäljning av hela insekter.

Nu har EU-domstolen kommit fram till att hela insekter inte berördes av den gamla lagstiftningen. Det innebär att det under en övergångsperiod blir tillåtet att sälja hela insekter i alla EU-länder. Anledningen är att det finns övergångsbestämmelser i nya lagstiftningen som säger att de nya livsmedel som fått säljas enligt den tidigare lagstiftningen får fortsätta säljas under en period.

Förutsättningarna för att livsmedlet ska få säljas är att det har varit tillåtet att sälja i något EU-land före 1 januari 2018 och att ett företag i något EU-land har skickat in en ansökan om godkännande av livsmedlet till EU-kommissionen.

Insekter kan, som andra animaliska livsmedel, innehålla sjukdomsframkallande bakterier. Det kan också finnas tungmetaller och andra giftiga ämnen i insekter.

– Vi ska komma ihåg att de här livsmedlen fortfarande inte bedömts som säkra av EU-kommissionen, utan att de väntar på ett godkännande. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar för att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

Vissa insekter, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga. Det ska framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter.

Produkter som inte har använts som livsmedel inom EU i större omfattning före 1997 definieras som ”nya livsmedel”. Sådana livsmedel omfattas av särskilda regler och måste godkännas innan de får säljas till konsumenter.

Källa: Livsmedelsverket