Veterinärer har tagit fram rekommendationer för hästens mun

Veterinärer har tagit fram rekommendationer för hästens mun

Skador i hästens munhåla orsakade av utrustning är inte förenligt med ett gott djurskydd och kan bland annat leda till startförbud på tävling. För att förebygga och guida finns nu Munkollen och Muntrappan som en guide. Det skriver Ridsportförbundet.

För att underlätta för ryttare, hästskötare och funktionärer som gör kontroll på en tävlingsplats, har Svenska Ridsportförbundet tagit fram informationsmaterialet Muntrappan, som vänder sig till ryttare, skötare och hästägare. Materialet Munstegen är den mer veterinärmedicinska delen med regler och rekommendationer.

Informationen finns både som text och bild, och som en film (”Munkollen”). Underlaget är framtaget av Svenska Ridsportförbundets Hästvälfärdsråds referensgrupp Djurskydd, Smittskydd och Antidopning och dess veterinära hästodontolog Ylva Rubin, tillsammans med tandutbildade veterinär Nina Roepstorff, Hästvälfärdsrådets veterinära hästspecialist Anna Eriksson samt förbundsveterinär Peter Kallings.

Rapporter från överdomare och tävlingsveterinärer på munskador har kommit in till Svenska Ridsportförbundet och det finns ett behov av att öka kunskapen hos aktiva.

– Munpaketet har vi tagit fram för att förbättra hästens munhälsa – allt från förebyggande och hur man lätt själv kan kolla hästens mun dagligen, Munkollen, vad man bör göra då skada inträffat, Muntrappan, till hur skadorna ska bedömas rent veterinärt och av överdomare, Munstegen, säger förbundsveterinär Peter Kallings.

MUNTRAPPAN

är en guide för ryttare och hästskötare, och Svenska Ridsportförbundets rekommendationer vid skador i munnen. Muntrappan har fyra trappsteg – hela Muntrappan finns här.

Trappsteg 1.
Akut bettvila – skador i munnen som kräver vila från alla typer av bett
Mål: avläkning av skador – akuta och kroniska

Trappsteg 2.
Rehabilitering, skador i hästens munhåla – introduktion till avlastande betsling
Mål: hästen ska åter få förtroende för bett utan att riskera nya skador.
Förtroende för bettet handlar om förtroende för ryttarens hand. En “bra” hand är noga med en vältajmad eftergift (mycket missförstånd sker där hästen hålls stenhårt till dess att den går undan bettet bakom lodplanet). Hästen har då ingen sökning till handen, endast undvikande av den.

Trappsteg 3.
Rehabilitering – introduktion till den betsling som önskas använda vid tävling
Mål: att få hästen att hålla sig frisk i munnen under träningsperioderna och hitta en betsling som även passar på tävling, utan att hästen skadas på nytt.

Trappsteg 4.
Normalisering – återgång till träning och tävling
Mål: Att hitta en kombination av huvudlag och bett som varieras på ett sätt som häst och ryttare trivs med och håller hästen frisk.

Hur lång tid varje steg tar beror på vilka skador som fanns i munhålan från början.

MUNSTEGEN

För att tydliggöra och gradera skadors omfattning och påföljande startförbud enligt TRI samt rekommenderat tävlingsuppehåll, har Svenska Ridsportförbundet även tagit fram en mer veterinärmedicinsk bedömningsmall, Munstegen.
Förutom för tävlingsveterinärer kan den vara till nytta även för överdomare och inför en eventuell bedömning i Disciplinnämnden.
Munstegen delas in i fem grader. Hela munstegen finns här.

Källa: Ridsportförbundet. Foto: Mikael Sjöberg. Bilden föreställer förbundsveterinär Peter Kallings.