Användningen av antibiotika sjunker snabbt på Anicura i Europa

Användningen av antibiotika sjunker snabbt på Anicura i Europa

Under en femårsperiod har användningen av antibiotika på Anicuras djursjukhus och kliniker i Europa minskat med nästan 50 procent. Det skriver Anicura i ett pressmeddelande.

Uppgiften bygger på en studie som presenteras i samband med World Antibiotics Awareness Week, ett globalt initiativ för att sprida kunskap om antibiotika och antibiotikaresistens. Anicuras antibiotikastudie för 2020 baseras på 23 000 hundar, bland vilka i genomsnitt 8 procent fick antibiotika under den uppmätta veckan. Andelen hundar som fick antibiotika varierade mellan länderna. Minst fick hundarna i Norden, där andelen var 5 procent och mest i Italien, där 14 procent av hundarna fick antibiotika.

Snittsiffran på 8 procent kan jämföras med 14 procent för 2019. Anicuras mål är en snittsiffra i hela koncernen på 5 procent 2030. Enligt Ulrika Grönlund, medicinsk kvalitetschef på Anicura, ska målet nås bland annat genom kunskapsdelning mellan kliniker och genom att förebilder för klokare antibiotikaanvändning lyfts fram.

–Jag är mycket nöjd med att se en betydande minskning av antibiotikaanvändningen i våra kliniker under de senaste fem åren. De viktigaste drivkrafterna bakom denna nedgång är våra upprepade mätningar som har ökat medvetenheten och förbättrat bästa praxis, säger Ulrika Grönlund.

Anicura introducerar en ny digital instrumentpanel där varje klinik får en bild av sin antibiotikaanvändning. Bilden visar vilka läkemedel som har förskrivits, för vilka indikationer och hur diagnostiska verktyg används.

Studien genomfördes under en vecka i oktober 2020 och omfattade 23 000 hundar som behandlades vid 164 djursjukhus och kliniker i nio länder. De fullständiga resultaten kommer att publiceras i AniCuras kvalitets- och hållbarhetsrapport 2020, som släpps i februari 2021.

Källa: Anicura