Lena Hallengren ledamot i global grupp mot antibiotikaresistens

Lena Hallengren ledamot i global grupp mot antibiotikaresistens

Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har utsett socialminister Lena Hallengren till ledamot i ”One Health Global Leaders’ Group”. Gruppen, som tillkommit på initiativ av FN:s generalsekreterare, ska arbeta för att främja globala ansträngningar för att minska antimikrobiell resistens. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Jag är hedrad att få ingå i den FN-initierade gruppen av engagerade ledare för att arbeta för en så avgörande fråga som kampen mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta pandemin. Den växer gradvis i det tysta men orsakar nu globalt hundratusentals människors död varje år, säger socialminister Lena Hallengren.

På uppdrag av FN:s generalsekreterare har Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) utsett socialminister Lena Hallengren till att ingå i en högnivågrupp för att främja globala kraftansträngningar för att minska antibiotikaresistens.

”One Health Global Leaders’ Group” kommer att arbeta för ökat offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala agendan. Gruppen består av 26 ledamöter, bland annat av generaldirektörerna för WHO, FAO och OIE samt ett flertal ministrar och företrädare från bland annat jordbrukssektorn och läkemedelsindustrin.

Källa: Regeringen Foto Kristian Pohl