Lovande försök mot covid-19

Lovande försök mot covid-19

Ali Mirazmini, forskare vid SVA, är inblandad i två studier som kan leda till läkemedel mot covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett läkemedel mot ledgångsreumatism kan blockera det nya coronaviruset från att invadera cellerna. På så sätt kan det leda till minskad dödlighet hos måttligt och svårt sjuka covid-19-patienter. I ett annat försök visas lovande resultat på cellnivå av att kombinera det redan godkända covid-19-läkemedlet remdesivir med en ny medicin, hrsACE2, som utvärderas i fas-2-studier just nu mot samma sjukdom. Kombinations­terapin minskade virusmängden i cellerna och hindrade viruset från att föröka sig. I båda dessa försök är en av forskarna Ali Mirazimi, som arbetar deltid på SVA med bland annat just de organoider, miniatyrorgan, som använts nu i de här försöken.

Studien med läkemedlet baricitinib mot ledgångsreumatism inkluderade 83 patienter som var inlagda på sjukhus i Italien och Spanien med covid-19-lunginflammation, och behandlades med baricitinib utöver ordinarie vård. För endast 17 procent av dessa patienter förvärrades förloppet tills de antingen dog eller behövde invasiv ventilatorbehandling. Detta kan jämföras med 35 procent i en matchad kontrollgrupp på ytterligare 83 patienter, som enbart fick ordinarie behandling. Patienterna hade överlag en genomsnittsålder på 81 år.

– Våra fynd förklarar hur baricitinib motverkar både cytokininflammation och viral spridning samt ger stöd för ytterligare utvärdering i randomiserade kontrollerade studier, säger medförfattaren till studien, Ali Mirazimi, som delar sin tid mellan Karolinska Institutet (KI), Folkhälsomyndigheten och SVA.

Läs mer om denna studie på KI:s webbplats: Läkemedel mot reumatism kopplat till minskad dödlighet hos covid-19-patienter

Remdesivir är i dag det enda godkända läkemedlet mot covid-19-sjukdom. Det hämmar ett enzym som viruset behöver för att föröka sig, men kan i höga doser orsaka skador på lever och njurar. Tidigare cellstudier har visat att den genetiskt framställda varianten av cellmembranproteinet hrsACE2 lurar coronaviruset att sätta sig på denna enzymkopia, istället för att infektera de riktiga cellerna. Därigenom minskar den totala mängden virus i cellerna. I den här studien testade forskarna att kombinera remdesivir och hrsACE2 i cellkulturer från apor, leverceller och avancerade miniatyrvävnader av njurar.

– Genom att rikta in oss på olika steg i viruskedjan kan vi öka effekten av behandlingen och minska risken för potentiella biverkningar. Genom att kombinera dessa två läkemedel kunde vi få dubbel effekt: minskad virusmängd och minskad virusspridning till närliggande celler, säger Ali Mirazimi.

Läs mer om denna studie på KI:s webbplats: Kombinationsterapi mot covid-19 gav lovade resultat i cellförsök

Den förstnämnda studien av läkemedlet mot ledgångsreumatism är nyligen publicerad i tidskriften Science Advances. Den andra studien av kombination av remdesivir och hrsACE2 är nyligen publicerad i tidskriften EMBO Molecular Medicine. Båda studierna är finansierade av Vetenskapsrådet, samt flera utländska forskningsfinansiärer.

Källa: SVA Foto: Göran Ekeberg