9 miljoner till hundforskning

9 miljoner till hundforskning

Hundars interaktionen med barn i skolan, taxars ryggbroskskivor och diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det är några av de 13 nya forskningsprojekt som får dela på 9 Mkr från Agria SKK forskningsfond.

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond delar ut närmare 9 Mkr till 13 nya forskningsprojekt i Sverige, Norge och Finland. Därtill har tolv pågående fleråriga projekt beviljats anslag. Av årets nya projekt kommer sju att utföras vid universitet i Sverige, fyra i Norge och två i Finland. Totalt kom det in 59 ansökningar till fonden.

–I Agrias strävan efter fler hållbara, friska hundar och katter är jag stolt över årets fördelning med en rad viktiga områden som på sikt kommer att gynna djurens hälsa, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Fonden bidrar också till ett antal längre utvecklingsprojekt inom veterinärmedicin, till exempel ett doktorandprojekt rörande knäledssjukdomar hos hund, hundars vikt och påverkan på hälsa och sjukdom, rasprofiler och ett projekt om behandlingsnivåer vid olika tillstånd.

Exempel på nya projekt:

Göteborgs universitet har beviljats anslag för projektet ”Metodutveckling för studier av hundunderstödda pedagogiska aktiviteter med barn”, för att utveckla tvärvetenskaplig metodik för att se hur hundarna påverkas av interaktionen med barn i skolmiljö.

SLU har samlat in material från 40 friska hundar med olika former av hälta för ett projekt där man ska utveckla och validera ett mjukvaruprogram för en ny rörelseanalysteknik. Genom att anpassa tekniken till den kliniska vardagen kan man optimera behandlingseffekten och göra objektiva utvärderingar.

Vid Universitet i Helsingfors ska man undersöka om, som det historiskt hävdats, alla ryggbroskskivor (diskar) från två år gamla taxar är förändrade, och hur detta stämmer överens med bland annat röntgensynliga förkalkningar i diskarna.

Vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ska man kartlägga förekomsten av den bakterie som hösten 2019 orsakade blödningsdiarrésyndrom hos hundar i Oslo-området, samt bakteriens påverkan på hundars tarmflora.

Vid SLU kommer även kattens vanligaste sjukdom, en kronisk njursjukdom (CKD), att undersökas för att hitta bättre möjligheter till diagnosticering i ett tidigt skede. Sjukdomen är obotlig och dess konsekvenser orsakar lidande hos ett stort antal äldre katter.

Källa: Agria