Anmälningarna till Ansvarsnämnden ökade 2020

Anmälningarna till Ansvarsnämnden ökade 2020

Veterinärer på landets slakterier upptäckte många fler fall med bristfällig identifiering av djur, anmälningarna till ansvarsnämnden fortsatte att öka och betydligt fler veterinärstudenter ville ha särskilt tillstånd att få arbeta som veterinär. Det framgår av statistik för 2020.

Förra året tog Jordbruksverket emot hela 141 ärenden gällande bristfällig identifiering av djur från officiella veterinärer, OV, som är stationerade på landets slakterier. Det är en ökning med 78 procent jämfört med året innan. Varje ärende kan omfatta ett eller flera djur.

–Kan man inte identifiera ett djur när det kommer till slakt är det upp till veterinären att utreda och besluta om djuret ska ingå i livsmedelskedjan, säger Diana Asani, handläggare på Djurregisterenheten på Jordbruksverket.

Enligt Diana Asani kan bristfällig identifiering av djur orsaka problem vid smittspårning. Avvikelsen kan bland annat bestå i att djur helt saknar identifikationsbrickor eller att nummer på brickorna inte stämmer överens med dokument som djurägarförsäkran eller uppgifterna i Centrala nötkreatursregistret.

Vad gör ni när ni får in en anmälan från OV om detta?

– Oftast begär vi kontroller av Länsstyrelsen som får gå ut och kontrollera märkningen och registreringen hos djurhållaren. Finns det brister kan vi besluta om flyttförbud på djuren.

Vad händer om djurhållaren bryter mot flyttförbudet?

– Då är det ett vitesförfarande.

Diana Asani berättar också att Jordbruksverket i år kommer att göra en stor informationsinsats om regelverket kring märkning och registrering av djur.

Anmälningarna till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har ökat stadigt de senaste åren. Förra året tog man emot 225 stycken. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan. Det handlar framför allt om anmälningar som gäller behandling av hundar, katter och hästar.

Annelie Svensson, handläggare på Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, är den som tar emot ärendena. Enligt henne handlar det ofta om att veterinärer och deras kunder inte förstår varandra.

– Generellt brister det i kommunikationen. Det är väl så att man missförstår varandra. Den som anmäler kanske inte tycker att den fått rätt information, säger hon.

Så veterinärer skulle kunna undvika anmälningar genom att vara mer lyhörda?

– Ja. Och att veterinären för sin egen skull skriver i journalen vad som är sagt. För det blir oftast ord mot ord, säger Annelie Svensson.

Ansvarsnämnden delade förra året ut tre varningar och 26 erinringar.

Förra året fick Jordbruksverket in 129 ansökningar från veterinärstudenter om särskilt tillstånd att få arbeta som veterinärer. Det är en ökning med 43 procent jämfört med året innan.

Det hela handlar om att veterinärstudenter som nått långt i sin utbildning, men ännu inte genomfört sitt examensarbete, kan få arbeta som veterinär med särskilt tillstånd. Studenten får då arbeta i en verksamhet som en legitimerad veterinär har huvudansvaret för.

På SLU ser man positivt på att den här möjligheten finns för veterinärstudenter och att antalet som utnyttjar detta ökar.

”Jag kan se en fördel med att veterinärstudenterna kommer ut och arbetar så mycket som möjligt i veterinär verksamhet innan de blir klara med sin utbildning, för att få erfarenhet och även fungera som vikarier. Det kan vara ett sätt för en veterinärstudent att prova på det område denne tänkt arbeta inom senare och skaffa kontakter och erfarenheter inför yrkeslivet. Det kan även vara en möjlighet att prova på ett kliniskt område som man inte primärt tänkt arbeta med efter examen”, skriver Johanna Penell, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU i ett mejl till VeterinärMagazinet.

Fakta

Antalet ärenden gällande bristfällig märkning som Jordbruksverket tagit emot från Livsmedelsverkets veterinärer:

2018 – 58 ärenden
2019 – 79 ärenden
2020 – 141 ärenden

Anmälningar till Ansvarsnämnden:
2018 – 128 ärenden
2019 – 196 ärenden
2020 – 225 ärenden

Varningar och erinringar som Ansvarsnämnden delat ut:
2018 – 6 varningar och 18 erinringar
2019 – 1 varning och 31 erinringar
2020 – 3 varningar och 26 erinringar

Ansökningar om särskilt tillstånd:
2019 – 90 ansökningar

Av dessa är ett ärende en ansökan om särskilt tillstånd från tredjeland. Resten är ansökningar om särskilt tillstånd för veterinärstudenter, uppger Jordbruksverket.

2020 – 129 ansökningar

Tre är ansökningar om särskilt tillstånd från tredjeland. Resten är ansökningar om särskilt tillstånd för veterinärstudenter.

Text: Håkan Frisell
Foto: Livsmedelsverket

Bildtext: Nötdjur som OV anmält till Länsstyrelsen gällande bristfällig identifiering.