Gård & Djurhälsan: ”Djurkyddskontrollen är verkningslös”

Gård & Djurhälsan: ”Djurkyddskontrollen är verkningslös”

När antalet djurskyddsbrister som Livsmedelsverkets officiella veterinärer anmäler till länsstyrelserna fortsätter att öka, är det lätt att tro det behövs tuffare kontroll för att höja djurskyddet. Men dagens kontroll är inte verkningsfull, skriver Kees de Jong, vd för Gård & Djurhälsan i en debattartikel i ATL.

Kees de Jong menar att nuvarande kontrollsystemet har misslyckats i sitt syfte – att analysera orsaker och att genom kommunikation och åtgärder skapa förändring. Gård & Djurhälsan uppmanar nu till en genomlysning av Livsmedelsverkets uppdrag.

”Livsmedelsverket har visat sig ha bristande insikt i slaktanmärkningarnas värde och fyndkodsystemet är inte utvecklat för att ge en tydlig anvisning till vare sig producenten eller veterinären på gården om var problemet eller förbättringspotentialen finna”, heter det i artikeln.

För att lösa problemet föreslår Gård & Djurhälsan följande åtgärder:

  • Säkerställ korrekta och likvärdiga bedömningar som granskas av expert vid risk för åtalsanmälan.
  • Gradera allvarlighetsgraden i den information om bristande djurskydd som går till länsstyrelsen.
  • Påvisade problem måste skyndsamt meddelas djurägare och besättningsveterinär.
  • Inkludera djurens hälsa i ett bredare perspektiv och gör sjukdomsfynd och beslut om kassationer verkningsfulla för att säkerställa att problemen kan åtgärdas på gården.
  • Säkerställ djurägarens rättssäkerhet genom att göra denne till kontrollobjekt och därmed få rätt till ett andra expertutlåtande.

Källa: ATL.nu