Kattklösarsjuka kan ge psykisk sjukdom hos människa

Kattklösarsjuka kan ge psykisk sjukdom hos människa

Vissa psykiska tillstånd hos människa kan ha ett bakteriellt ursprung hos katt. Det antyds i en ny studie som kopplar Bartonella-bakterien, som orsakar kattklösarsjuka, till en rad kroniska mänskliga tillstånd. Det skriver den franska veterinära nyhetstjänsten Vétitude.

Tretton av de trettio kända arterna av Bartonella.bakterien anses vara patogena för människor. Bland dem är den vanligaste, B. henselae, orsaken till kattklösarsjuka. Det är en ovanlig sjukdom i Sverige, men desto vanligare i andra länder. Bakterien kan finnas i kattens munhåla, på huden eller klorna. Hos katten är bakterien inte sjukdomsframkallande, men när den biter eller klöser kan bakterien få fäste under huden hos människan. Då bildas små sår som kan utvecklas till varblåsor. När kroppens immunförsvar gradvis aktiveras ,inflammeras de närmaste lymfkörtlarna efter en till tre veckor. Övergående feber kan förekomma.

Bartonella förs över genom loppbett och även om katter är den viktigaste bäraren kan många andra både vilda och tama djur vara infekterade – bland annat hundar. Men ännu har någon överföring mellan hund och människa inte påvisats.

Nu har forskare med hjälp av nya metoder identifierat bartonellos hos mänskliga patienter som lider av en mängd olika kroniska sjukdomar. Exempelvis har forskare vid North Carolina State College of Veterinary Medicine kopplat infektion med Bartonella henselae till neuropsykiatriska symtom hos människor. Av 33 patienter med neuropsykiatriska besvär, allt från sömnstörningar och migrän till depression och ångest, var 29 infekterade med Bartonella, och 83 procent av dem hade även hudskador.

Bakterierna anses därför kunna vara orsak till en uppsjö av symtom som kan förväxlas med andra kroniska sjukdomar, inklusive psykiska störningar, men också dermatologiska skador.

Forskarna hoppas att denna upptäckt gör det möjligt för läkare att bättre identifiera de patologiska orsakerna till vissa syndrom.

Källa: Vétitude.fr