Nytt forskningsprojekt hjälper grisar vid avvänjning

Nytt forskningsprojekt hjälper grisar vid avvänjning

I samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning har Agria Djurförsäkring bidragit med forskningsmedel till projekt med start under 2021. Per Wallgren är professor och veterinär vid SVA och en av mottagarna av medel. Hans forskningsprojekt ska nu fördjupa sig i att hitta nya metoder för att avvänja grisar på ett mer miljövänligt sätt.

– Jag ser framemot att hitta goda exempel på hur grisar kan avvänjas från en mjölkbaserad diet utan att använda sig av zinkoxid, och naturligtvis även utan antibiotika, säger Per Wallgren.

Varför valde du det här ämnet?

– Avvänjningen är en besvärlig period för smågrisar eftersom det ofta blir en hastig övergång från en mjölkbaserad till en spannmålsbaserad diet. Det medför en stor belastning på bakterierna i tarmfloran som dittills varit specialiserad på att använda mjölk. Ett vanligt sätt för att stabilisera tarmfloran kring avvänjning är i dag att blanda in zinkoxid i fodret, men detta har förbjudits från och med juni 2020 inom EU och ska därmed fasas ut.

Hur ska det gå till?

– Vi har två vägar att gå. Dels vill vi dokumentera utfasningen av zinkoxid i ett antal besättningar och värdera de åtgärder som görs i samband med detta för att identifiera goda exempel på management, foderrecept och strategier för utfodring som förebygger avvänjningsdiarré. Utöver det dokumenterar vi tarmfloran med hjälp av metagenomiska analyser, det betyder att vi sekvenserar hela tarmfloran och mäter mångfalden i tarmfloran. Mångfalden skyddar tarmfloran genom att göra det svårt för nya bakterier att komma in. Detta kallas för protection by competition. Foderomställningen vid avvänjning gör att många bakterier får det svårt med den nya dieten och de kan därför slås ut. Det gör att mångfalden och därmed skyddet mot elaka bakterier minskar. Vi vill hitta metoder som bevarar mångfalden i tarmfloran så mycket som möjligt i samband med avvänjning. Detta blir också ett objektivt sätt att visa vilka åtgärder som är effektiva och lovande att använda för att förebygga avvänjningsdiarré i framtiden.

Vad är ditt mål?

-Vårt mål är att förse lantbrukare, rådgivare och veterinärer med bra information för hur man ska förebygga avvänjningsdiarré. En viktig milstolpe är naturligtvis juni 2022 när zinkoxiden förbjuds, men vårt arbete sträcker sig längre än så.

Källa: Agria