UDS hästklinik tar bara emot akutfall

UDS hästklinik tar bara emot akutfall

UDS begränsar verksamheten även vid hästkliniken. I november meddelades begränsad mottagning på smådjurskliniken. I båda fallen hänvisas till personalsituationen på grund av pandemin.

”På grund av corona och ökat antal sjukskrivningar i kombination med vårt planerade journalsystemsbyte, kommer hästklinikens verksamhet att vara begränsad till och med den 14 februari”, skriver UDS på sin hemsida.

Anledningen uppges vara att man är rädd om de medarbetare som fortfarande är friska, och vill att de ska orka arbeta vidare.

”Vi kan inte riskera en försämrad arbetsmiljö med fler sjukskrivna och som följd en svårare situation att hantera”, heter det på hemsidan.

Fram till och med den 14 februari kommer hästkliniken att enbart bedriva akutdjursjukvård dygnet runt och inga icke akuta operationer kommer att bokas in. Akutfall måste remitteras av en veterinär, även på dagtid. Inbokade besök till hästkliniken kommer inte att bokas av, men för närvarande bokas alltså inga nya besök in.

Källa: UDS