Evidensia uppmuntrar klinikpersonalen att forska

Evidensia uppmuntrar klinikpersonalen att forska
Evidensias forskningsfond GVMB Research Fund är nu tillgänglig för veterinärer och djursjukskötare på alla länder inom IVC Evidensia-koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande. Syftet är att ge ekonomiskt stöd till personal som vill utmana befintlig kunskap och förnya sig inom speciella områden. Detta är en ny version av tidigare forskningssatsning och har tillkommit på initiativ av Group Veterinary Medical Board – Evidensias veterinärmedicinska styrelse.

Veterinärmedicinens utvecklingstakt är hög och gränserna för vad som kan göras i dag flyttas framåt i rask takt. Bland veterinärteamen finns höga ambitioner, inte bara att ta del av och arbeta utifrån den information som redan finns, utan också söka ny kunskap, heter det i pressmeddelandet.

”För en vårdaktör är viljan att bedriva forskning värdefull. Innovation räknas till en av de viktigaste delarna som företaget står för samt kommer hela den veterinärmedicinska vetenskapen till gagn. IVC Evidensia vill av den anledningen tillhandahålla de finansiella och tekniska verktyg som krävs för att medarbetare enklare ska kunna utöva sina forskningsprojekt”, skriver Evidensia.

GVMB Research Fund bistår även med inspiration och uppmuntran till de mindre erfarna medarbetarna genom support av flera forskningspartner. Fonden tar emot ansökningar från alla länders klinikpersonal som arbetar inom IVC Evidensia.