Fler SLU-studenter anmälda för fusk under pandemin

Fler SLU-studenter anmälda för fusk under pandemin

Anmälningar till SLU:s disciplinnämnd gällande fusk med tentor ökade rejält förra året. Enligt SLU hann inte lärarna att göra om salstentor så att de passade de distansstudier regeringen beslutade om för högskolor och universitet under pandemin.

– Vid alla lärosäten i landet har man noterat en markant uppgång av ärenden om fusk. Det är inte unikt för oss, säger Anna Jarmar, universitetsjurist och handläggare av ärenden på disciplinnämnden på SLU.

Fler studenter tycka ha fallit för frestelsen att fuska när man inte har suttit och skrivit en salstenta med tentavakter.

Förra året anmäldes totalt 18 studenter till disciplinnämnden på SLU. Det är en markant ökning jämfört med åren innan då nämnden hanterade mellan två och fem ärenden per år. Hittills i år har redan fyra studenter anmälts. Ärendena avser olika typer av studenter vid SLU, däribland veterinärstudenter.

Enligt Anna Jarmar handlar fusket om plagiat, otillåtet samarbete eller användning av otillåtna hjälpmedel.

En bidragande orsak till fusket kan enligt Anna Jarmar alltså vara att lärarna inte hann utforma andra typer av tentor när regeringen i mars förra året, med endast någon dags varsel, meddelade att högskolestudier skulle bedrivas på distans. Det håller SLU nu på med att råda bot på.

– Vi erbjuder lärarna stöd för att anpassa salstentamina till distansbaserade tentamensformer samt pedagogiskt stöd vid digitalisering av prov. Studievägledarna vid utbildningsavdelningen utbildas för att bättre kunna stödja studenter i samband med disciplinärenden, säger Anna Jarmar.

Hur har fusket med tentorna upptäckts?

– Till exempel genom att lärarna har använt plagieringsverktyg eller genom att de har reagerat på att svaren är väldigt lika mellan olika studenter.

Av de 18 studenter som förra året anmäldes till disciplinnämnden fälldes 14 stycken.

Vad kan konsekvenserna bli för den student som fälls?

– Man kan få en varning eller bli avstängd från studierna under en viss period. Det är olika hur avstängningen blir. Förra året blev nästan alla avstängda.

Hur länge?

– Ungefär sex veckor. Sex månader är enligt lag det längsta. Jag aldrig hört om något lärosäte som har dömt ut det, sex veckor verkar vara en normal avstängningstid på de flesta svenska lärosäten, säger Anna Jarmar.

Avstängningarna kan få allvarliga konsekvenser för de studenter som fälls. Det handlar bland annat om att inte få studiemedel under avstängningsperioden. De får inte heller delta i undervisning, skriva tentor eller få hjälp av lärare.

Men inte nog med det. Dessa studenter får inte heller gå på omtentor. Och missar de något på någon kurs som är obligatorisk för nästa kurs, kan de inte gå den kursen.

–Även om man tycker att sex veckor inte är så lång tid, kan det alltså få väldigt kraftiga konsekvenser, säger Anna Jarmar.

För att hjälpa de studenter som hamnar inför disciplinnämnden planerar SLU att utse tre lärare som studentombud. Tanken är att de ska SLU vara på plats under året.

Text Håkan Frisell

Fakta:

Så här har antalet anmälningar varierat per år från och med år 2017 till och med hittills i år:

2017: 2 anmälningar

2018: 4 anmälningar

2019: 5 anmälningar

2020: 18 anmälningar

Hittills 2021: 4 anmälningar

Bilden: Anna Jarmar, universitetsjurist och handläggare av ärenden på disciplinnämnden på SLU. Fotograf: Viktor Wrange.