Hästhållares gödselhantering ska synas

Hästhållares gödselhantering ska synas

Från den 1 mars till 30 september 2021 kommer flera kommuner att genomföra miljötillsynsbesök hos hästhållare. Tillsynen är en del i ett projekt som Jordbruksverket driver för att följa upp lagring, bortskaffande och spridning av gödsel samt hur gödsel i rasthagarna hanteras. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att mycket gödsel på en liten yta kan påverka miljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och leder till övergödning. Projektet har varit inplanerat sedan länge och har inget att göra med den statliga utredning om övergödning som överlämnades till regeringen under våren 2020.

Miljötillsyn hos hästhållare är ett område där miljöinspektörer länge önskat mer vägledning från Jordbruksverket. Kommunernas ansvar är att följa upp hur gödsel lagras och sprids. Jordbruksverkets ansvar är att vägleda kommunerna så att tillsynen blir effektiv och likvärdig i hela landet.

– Vi ser tillsynsprojektet som ett sätt att hjälpa kommunerna genomföra miljötillsyn och dessutom ge oss en bild av hur gödselhanteringen ser ut hos hästhållare, säger Teresia Person som samordnar tillsynsprojektet.

Vid tillsynen kommer miljöinspektörerna att fokusera på hur gödseln lagras, bortskaffas eller sprids samt hur gödseln i rasthagarna hanteras.