Jenny Bengtsson föreslås ta plats i Lantmännens styrelse

Jenny Bengtsson föreslås ta plats i Lantmännens styrelse

Veterinären Jenny Bengtsson från Vessigebro i Halland föreslås av valberedningen som ny ledamot i Lantmännens koncernstyrelse. Valet sker på föreningsstämman den 11 maj.

– Jenny Bengtsson har ett stort engagemang för det svenska jordbruket och har varit aktiv och drivande i många organisationer kopplade till de gröna näringarna, bland annat Lantmännens distrikt Halland, Hushållningssällskapet i Halland och LRF Ungdomen. Hennes engagemang för lantbruket och ett intresse för hållbarhetsfrågor och den samlade kedjan i livsmedelsproduktionen kommer vara mycket värdefulla i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter arbetet kring rapporten Framtidens Jordbruk och utvecklingen i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030, säger Göran Brynell, valberedningens ordförande.

Jenny Bengtsson är 36 år och utbildad veterinär. Utöver arbetet som veterinär, med fokus på lantbruksdjur, driver hon tillsammans med sin sambo en gård mellan Falkenberg och Ullared med inriktning på växtodling och nötköttsproduktion.

Källa: Lantmännen